תנאי שימוש ותקנון פרטיות

תקנון השימוש בשירות הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד

קדימון

1. אתר/אפליקציה CheerZ (להלן "השירות") הוא שירות המשמש להשוואת ספקים לאירוע בקליק והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

2. בנוסף השימוש בשירות זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

3. הנהלת השירות שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי השירות השונים.

קניין רוחני

4. השירות כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב השירות, קוד השירות, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג בשירות שייכים במלואם לשירות הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של שירות CheerZ ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש משירות CheerZ.

5. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

תוכן השירות

6. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג בשירות ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות השירות. ולכן איננו יכולים להתחייב כי השירות יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות/הורדת השירות.

7. קישורים לשירות חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר בשירותים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש בשירות.

8. התכנים המוצעים בשירות הינם בבעלותם הבלעדית של CheerZ ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין בשירות החיצוני לו שייכים התכנים.

9. השירות אינו יכולה לבקר תכנים המוזנים על ידי משתמשים לאתר .

הינך מתחייב שלא להשתמש ו/או לפרסם ו/או להזין לאתר ו/או לשירותים ,אחד או יותר מן התכנים הבאים:

10. כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 ), תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.

11. כל חומר פורנו גרפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

12. כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

13. כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.

14. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.

15. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

16. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

17. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

18. כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

19. כל חומר המפר את הוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) תשמ"ב-1982 ו/או את הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (חוק הספאם) ו/או כל חומר ו/או מסר המפר הוראות כל דין.

20. נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

21. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.

22. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים .כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

23. במידה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את CheerZ בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.

>

הגבלת אחריות השירות

24. בשירות זה מפורסם בין השאר מידע על ספקים בתחום האירועים. איננו ספקי או מוכרי השירותים המפורסמים באתר.

25. המידע של המשתמשים בשירות אינו בשליטתנו, לא בדקנו אותו, הוא אינו עובר בדרכו אל הגולש במשרדנו, ואינו נמצא בשום שלב תחת שליטתנו או אחריותנו.

26. אנו מציגים בפני הגולשים את פרטי הספקים ומידע אחר בתחום זה ככל הידוע לנו. איננו אחראים בדבר מהימנות מידע זה, ואנו ממליצים לערוך בדיקות נוספות, לרבות חיפוש במנועי חיפוש אודות המפרסם או השירות בטרם ההתקשרות עם המפרסם נותן השירות. כמו כן, אין האמור בתוכן המאמרים כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או רגולטורי ו/או מקצועי ועל הגולשים להיוועץ בבעלי מקצוע בהתאם.

27. איננו אחראים לשירות שיינתן ע"י המפרסם, לאיכות ובטיחות השירות, או למצגים המופיעים בפרסומים באתר, אשר נסמכים על דיווחי המפרסם, לרבות פרטיו.

28. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

29. על אף, שאיננו אחראים על התנהלות המפרסמים, אנו מעודדים את הגולשים לחוות דעתם על המפרסמים ובמקרים המתאימים אף לפנות אלינו בעניין, ואנו נפעל לטפל בסוגיה על פי שיקול דעתנו.

30. בנוסף, ככל שאיתרו הגולשים אי דיוקים בתכנים מעודד אותם צוות האתר לפנות אלינו ואנו נפעל לתיקון אי הדיוקים.

ניהול משתמשים ומבקרים בשירות

31. הנהלת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMAC ID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

32. צוות השירות / הנהלת השירות יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים בשירות / מנויים הרשומים בשירות. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים בשירות לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות השירות CheerZ.

אבטחת מידע

33. CheerZ תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע שנמסר על ידך, עם זאת אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך CheerZ ו/או מי מטעמם אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

הגנת פרטיות

34. CheerZ רשאית לעשות כל שימוש שימצא לנכון במידע שנאסף אודותיך ואודות אופן ודרך השימוש שלך בשירותים ואשר אינו מזהה אותך באופן אישי ("מידע בלתי מזהה"). בין היתר, רשאית CheerZ להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים.

35. CheerZ תהא רשאית לנתח את הרגלי גלישתך באתר שלה ולעשות שימוש בכל המידע אשר מזהה אותך באופן אישי (להלן: "מידע אישי") ועל-פיו להציע לך שירותים המתאימים להרגלי צריכתך, ו/או לברר מולך כל מידע ו/או נתון אחר, לרבות על דרך של שליחת מסרונים (הודעות SMS), התקשרות טלפוניות, באמצעות האימייל ו/או בדרך אחרת. השימוש במידע האישי מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של השירות עצמו ו/או של מי מטעמה ו/או לצורך טיוב השירות הניתן לך ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר השירות ו/או צדדים שלישיים יתנו לך כמשתמש בעולם השירותים המתקדמים שמציעה

הצעות המחיר באתר

36. המשתמש מצהיר שידוע לו שנתוני הצעות המחיר שיופיעו בשירות, ונכונות תוכנם, הינם באחריות בלעדית של מגיש ההצעה - הספק(לפי המופיע ברשומות הפריט לו שייך המחיר) ובצמוד לתאריך ההגשה. כמו-כן, המשתמש מצהיר כי ידוע לו, ומוסכם עליו, שלשירות ו/או למי מטעמם, אין כל אחריות לנתוני הצעות המחיר, משום צורה שהיא, וכי הוא - המשתמש- מוותר מראש על כל זכות לתביעה ו/או טענה כלפי השירות ו/או מי מטעמם, מכל-סוג-שהוא, בקשר לנכונות נתוני המחירון או המחירונים.

גילוי נאות

37. בשירות זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה בשירות וניתוח קליקים וזמן שהייה.

38. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לשירות המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

קישורים

39. בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן יחולו על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

40. אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין השירות לבין בעלי אתרים אלה יחסים משפטיים או מסחריים ואין לשירות כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין לפרש קישורים אלה כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי השירות לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

41. בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם , ייתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר בכתובת:

support@cheerzapp.com

אזור שיפוט

42. בעת שאתם עושים שימוש בשירות ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

פניות

בכל שאלה אודות השירות ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל:

support@cheerzapp.com